Bane:
Hjemmeside » Personvern

Personvern

Personlige opplysninger som blir registrert via online avtalesystemet, vil bli lagret i Dekkmann sitt kunderegister til bruk i forbindelse med bestillinger og avtaler gjort med våre kunder. Dekkmann vil ikke gi ut dine opplysninger til andre, men opplysningene kan bli brukt av Dekkmann for egen direktemarkedsføring.

Dersom det skulle oppstå forhold som tilsier at norske myndigheter ber om å få utlevert informasjonen, forbeholder Dekkmann seg retten til å gjøre dette så sant det eksisterer lovhjemlede krav.

Du har rett til å kontrollere og eventuelt få rettet eller slettet personlige opplysninger Dekkmann måtte ha om deg.  Dette kan du få gjort ved å sende en e-post eller på annen må ta kontakt med din Dekkmann-avdeling.