Bane:
Hjemmeside » Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for pålogging og inngåelse av avtaler for kunder med Dekkhotell hos Dekkmann.

 

1.  Pålogging er kun mulig for dekkhotell-kunder som har oppgitt sitt mobilnr. til sin Dekkmann-avdeling

2.  Inngåelse av ataler kan kun gjøres på dager/tider som fremkommer i dene applikasjonen.

3.  Om det er ønskelig med avtale på andre tider enn det som fremkommer må du kontakte din Dekkmann-avdeling.

4.  En ønsket avtale registrert on-line er ikke endelig før den er bekreftet av din Dekkmann-avdeling

5.  Dine inngåtte standard-betingelser gjelder i forbindelse med det arbeid som skal utføres